Kolegium sędziów

SZKOLENIE SĘDZIOWSKIE ONLINE

21/05/2020 17:40

W dniu 20 maja o godzinie 20.00 sędziowie uczestniczyli w szkoleniu online z ramienia Śl. ZPN w Katowicach.

Szkolenie prowadził sędzia ekstraklasowy  Piotr Lasyk.

Szkolenie dotyczyło zagadnień SPA/DOGSO.