Aktualności

TOMASZ WYSZYŃSKI POZOSTAŁ PREZESEM PODOKRĘGU BYTOM

23/06/2020 13:49

Na Zebraniu Klubów Podokręgu Bytom, którego przewodniczącym był Piotr Zorzycki, a sekretarzem Julian Rakoczy, dokonano wyborów: Prezesa, Prezydium i Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.


Na wstępie zebrania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie Adrian Froehlich - Przewodniczący oraz Paweł Grabowski i Andrzej Kretek - Członkowie stwierdziła, że na ogólną liczbę 51 delegatów uprawnionych do udziału, w zebraniu wzięło udział 29 delegatów, co stanowi 56,00 procent, dzięki czemu zebranie rozpoczęte w drugim terminie było prawomocne.

W głosowaniu jawnym na Prezesa Podokręgu wybrano Tomasza Wyszyńskiego.

Ponadto do Prezydium zostali wybrani: Bohdan Bałdys, Ireneusz Chałat, Artur Maligłówka, Henryk Bryzek, Piotr Zorzycki i Tomasz Czornik.

- W gronie Prezydium nastąpiły kosmetyczne zmiany - mówi Tomasz Wyszyński, który stoi na czele zarządu od 2018 roku. - Dołączył do nas Henryk Bryzek, reprezentujący Górnik Bobrowniki Śląskie, ale nie można powiedzieć, że to nowa twarz, bo znany od wielu lat w środowisku piłkarskim działacz jest przecież członkiem Komisji Rewizyjnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Za to Tomasz Czornik z Iskry Lasowice to młody działacz. Nie znaczy to jednak, że zapominamy o zasłużonych. Z myślą o nich podjęliśmy uchwałę o powołaniu Klubu Seniora Podokręgu Bytom, któremu przewodniczył będzie nasz nestor i prezes honorowy Julian Rakoczy co zapisała Komisja Uchwał i Wniosków w składzie Adam Mysiak - Przewodniczący i Janusz Hupert - Członek.

Delegatami na Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej zostali wybrani: Julian Rakoczy, Tomasz Wyszyński, Piotr Zorzycki, Ireneusz Chałat, Henryk Bryzek, Artur Maligłówka i Bohdan Bałdys.