Prezydium

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz WYSZYŃSKI Prezes
Julian RAKOCZY Wiceprezes ds. organizacyjnych
Henryk KORNAŚ Wiceprezes ds. finansowych, nadzór nad Kolegium Sędziów
Bohdan BAŁDYS Sekretarz oraz kontrola nad internetem i sprzętem komputerowym
Piotr ZORZYCKI Pełnomocnik Zarządu ds. nad Wydziałami
Ireneusz CHAŁAT Sprawy gospodarcze oraz współpraca z zrzeszeniem LZS
Artur MALIGŁÓWKA Nadzór nad Wydziałem Szkolenia
                                         Nadzór nad Wydziałem Dyscypliny i Wydziałem Gier
Jerzy PAKOS Sprawy archiwizacji Podokręgu
Łukasz WIEJACHA Współpraca z samorządami
Robert BARLIK Komisja odznaczeń

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Henryk BRYZEK Przewodniczący
Paweł GRABOWSKI Wiceprzewodniczący
Andrzej KRETEK Sekretarz
Janusz HUPERT  Członek