Pobierz
Wykaz_dokumentów_członkowskich_!!.pdf
Pobierz
Ankieta_przyjecia_na_czlonka.pdf
Pobierz
Deklaracja_członk._załącznik_nr_1.pdf
Pobierz
Deklaracja_członk._załącznik_nr_2.pdf
Pobierz
Deklaracja_członk._załącznik_nr_4.pdf
Pobierz
Instrukcja zmiany przynależności klubowej 2019/2020
Pobierz
Wzór umowy transferowej 2019/2020
Pobierz
Deklaracja gry amatora DGA 2019/2020
Pobierz
Oświadczenie klubu - wolny zawodnik 2019/2020
Pobierz
Wniosek o grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Oświadczenie zawodnika 12 m-cy
Pobierz
Opłata ryczałtowa - uchwała PZPN
Pobierz
Kalkulator wymiaru ekwiwalentu 2019/2020
Pobierz
Uchwała PZPN - ekwiwalent za wyszkolenie ze zmianami
Pobierz
Zasady ustalania ekwiwalentu za zawodnika 2019/2020
Pobierz
Formularz zgłoszeniowy - rozgrywki siódemek 2019/2020
Pobierz
Regulamin Komisji ds. Rozgrywek
Pobierz
Regulamin Ramowy rozgrywek
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski
Pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu (rozgrywki młodzieżowe)
Pobierz
Załącznik nr 2 do regulaminu (awanse i spadki)
Pobierz
Tabela opłat
Pobierz
Regulamin ramowy po zmianach 30.07_01.10
Pobierz
Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
Pobierz
Uchwała i regulamin PRO JUNIOR SYSTEM
Pobierz
Regulamin Komisji Dyscypliny
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN (zm. Uchwała nr VII/100 z dnia 12 lipca 2019 r.)
Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych
Pobierz
Uchwała_nr_V_88_z_dnia_23_maja_2018_roku_Zarządu_PZPN_w_sprawie_określania_zasad_ustalania_ekwiwalentu_za_wyszkolenie_zawodników_1.pdf
Pobierz
Kalkulator_wymiaru_ekwiwalentu_za_wyszkolenie_1.xlsx
Pobierz
Wniosek na grę w innej kategorii wiekowej
Pobierz
Wykaz_liczba_meczow_1.doc
Pobierz
2.09.2021-Uchwała-Komisji-ds.-Nagłych-ekwiwalentu-sędziwskich.pdf
Pobierz
Tabela_ekwiwalentow_sedziowskich.pdf
Pobierz
Zasady wprowadzania sprawozdań do systemu extranet przez sędziów oraz postępowania z papierowym egzemplarzem sprawozdania obowiązujące w Śląskim Związku Piłki Nożnej
Pobierz
Deklaracja Fundacji Kolegium Sędziów