Komunikaty

Aktualne stawki ekwiwalentu sędziowskiego

8/07/2024 09:15
Aktualne stawki ekwiwalentu sędziowskiego www.freepik.com

Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom prezentuje aktualne stawki ekwiwalentów sędziowskich na zawodach, stan na 01.07.2024