Komunikaty

Zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

16/01/2019 09:56

Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

W załącznikach treść uchwały oraz kalkulator obliczania ekwiwalentu