Komunikaty

Konsultacje do Kadry Podokręgu Bytom Dziewczyn

21/05/2021 18:06

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Bytom - Wydział Szkolenia informuje wszystkie kluby wchodzące w skład Podokręgu Bytom, które posiadają w swoich drużynach zawodniczki – dziewczynki  w rocznikach 2008/2009 oraz 2010/2011 że w dniu 28.05.2021 o godzinie 16:00 (zbiórka 15:45) na stadionie Unii Strzybnica odbędą się drugie konsultacje do nowo powstałych dziewczęcych Kadr Podokręgu Bytom


Wydział Szkolenia Podokręgu Bytom pragnie dodać, że z pośród uczestniczek pierwszych i kolejnych konsultacji zostanie wyłoniona grupa piłkarek, która utworzy Kadrę Podokręgu Bytom w poszczególnych rocznikach.

W związku z czym prosimy kluby i trenerów pracujących z w/w rocznikiem o zaangażowanie i umożliwienie swoim najlepiej rokującym zawodniczką zaprezentowania się na konsultacjach Trenerom Wydziału Szkolenia Podokręgu Bytom.

Prosimy również przekazać rodzicom zawodniczek, które wezmą udział w konsultacjach, że na konsultacje przyjeżdżają ubrane w własny sprzęt treningowy, a korzystanie z szatni będzie ograniczone ze względu na wymogi sanitarne.