Komunikaty

KOMUNKAT KOMISJI DYSCYPLINY

1/06/2021 22:11

KARY ORZECZONE PRZEZ KOMISJĘ DYSCYPLINY PODOKRĘGU BYTOM ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
W DNIU 01.06.2021r