Historia cz.2

16 lipca 1922 roku na nadzwyczajnym walnym zebraniu postanowiono jednak że siedzibą Górnośląskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej będą Katowice. Decyzja władz spowodowana byłą tym iż Bytom wraz z terenami przyległymi został wcielony po zakończeniu III Powstania Śląskiego w terytorium Niemiec i w tej przynależności trwał aż do zakończenia II Wojny Światowej.

Wojna zostawiła kraj zniszczony, ale wolny. Przed narodem zostało postawione trudne do zrealizowania zadanie odbudowy życia moralnego, w tym także sportu. Jako jedni z pierwszych przystąpili do tego dawni sportowcy. Informacje dotyczące piłkarstwa na terenach powojennego Bytomia są ubogie i niepełne. Powodów jest sporo w tym narodowościowe i etniczne.

W meczach pomiędzy klubami reprezentującymi ludność napływową, a tymi które miały w składach wyłącznie zawodników autonomicznych często dochodziło do konfliktów. Ważny powód stanowiła również administracyjna przynależność Bytomia w latach 1945 do 1950. Wówczas Bytom nie należał do województwa śląsko – dąbrowskiego. Granica polsko – niemiecka stanowiła linie dzielącą śląska od Opolszczyzny. Dopiero w 1950 utworzenie Województwa Opolskiego przyczyniło się do przyłączenia Bytomia, Gliwic i Zabrza do administracji Śląskiej.

14 października 1945 roku ze Śląskiego Związku Piłki Nożnej jako czwarty po podokręgach : centralnym, rybnickim i bielskim powstał Podokręg Opolski z siedzibą w Zabrzu. W składu utworzonego podokręgu opolskiego wchodziły kluby z terenów Bytomia, Zabrza oraz Gliwic. Tereny bytomskie reprezentowane były wówczas przez następujące kluby : RKS Szombierki, GKS Rozbark-Bytom, ZZK Bytom, KS Odra Bobrek, RKS Bobrek Karb, KS Kopalnia Miechowice. Udział w rozgrywkach mistrzowskich kluby zainaugurowały 21 października 1945 roku meczem Piast Gliwice – KS Odra Bobrek zakończono wynikiem (9;1).

Zespoły śląska opolskiego rywalizowały w czterech grupach: zabrskiej, bytomskiej, opolskiej i kluczborskiej. Do klasy ,,A’’ awansowały po dwie najlepsze drużyny z grupy zabrskiej i bytomskiej oraz mistrzowie grupy opolskiej i kluczborskiej. Pozostałe miejsca przypadły zwycięzcy i drugiemu zespołowi z turnieju między wicemistrzami grupy opolskiej o kluczborskiej oraz trzecimi zespołami grupy zabrskiej i bytomskiej. Miano najlepszej drużyny grupy bytomskiej przypadło RKS Szombierki. We wrześniu 1946 roku Okręgowy Związek Piłki Nożnej Śląska Opolskiego podjął decyzję o rozpoczęciu rozgrywek klasy ,,A’’, do której z terenów Bytomia weszły : Polonia Bytom, RKS Szombierki Bytom oraz Liniarnia Bytom.

31 sierpnia 1950 roku dokonano likwidacji Podokręgu Opole z siedzibą w Zabrzu. Wówczas utworzono Polski Związek Piłki Nożnej Okręg Katowicki, z Podokręgiem Rozgrywkowym w Zabrzu. W tym momencie miała miejsce zmiana przynależności bytomskich klubów piłkarskich. W rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg Zabrze przystąpiły kluby sportowe z terenu Bytomia i miejscowości ościennych : Stal Bobrek, Górnik Miechowice, Ogniwo Polonia Bytom, Górnik Szombierki Bytom, Górnik Brzozowice, Górnik Piekary Śl., Górnik Radzionków, Śląsk Tarnowskie Góry, Naprzód Wieszowa, LZS Zbrosławice, Kolejarz Bytom, Włókniarz Bytom, Tempo Stolarzowice Odra Miasteczko Śl., Orzeł Nakło, Zgoda Repty, Unia Kalety, Unia Strzybnica, Kolejarz Tarnowskie Góry, Sucha Góra, LZS Świerklaniec, LZS Tarnowiczanka, Przyszłość Chechło, Iskra Lasowice, Budowlani Bytom.

Przynależność i formalne funkcjonowanie klubów działających na terenie miasta Bytomia oraz ościennych okolic a przydzielonych do Podokręgu Rozgrywkowego w Zabrzu nie trwała zbyt długo. Zmiany polityczne wywołane w październiku 1956r. sprawiły, że wrócono do poprzedniej formuły związków piłkarskich a mianowicie :

  • Polskiego Związku Piłki Nożnej
  • Śląskiego Związku Piłki Nożnej
  • Podokręgów Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Na tej podstawie 22 stycznia 1957 powołany został Podokręg Bytom z siedzibą w Bytomiu. Podokręg obejmował w swych strukturach kluby z terenów :

  • Powiaty – Lubliniec i Tarnowskie Góry
  • Miasta – Bytom i Piekary Śląskie

Podokręg funkcjonował jako autonomiczna jednostka, podległa bezpośrednio Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Podokręg w chwili utworzenia zrzeszał 71 klubów sportowych i ludowych zespołów sportowych, w rozgrywkach prowadzonych przez podokręg brało udział 170 drużyn piłkarskich, natomiast do gry uprawnionych było 3450 zawodników.

Po powołaniu przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Bytom odbyło się z klubami sportowymi i ludowymi klubami sportowymi spotkanie na którym dokonano wyboru nowych władz. Nowo wybranym prezesem został wybrany Władysław Piątek.