Historia cz.16

Komisja Rewizyjna:

 • Henryk Bryzek - Przewodniczący
 • Paweł Grabowski - Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Kretek - Sekretarz
Komisja Rewizyjna Podokręgu Bytom 2012
Komisja Rewizyjna Podokręgu Bytom 2012

(Stoją od Lewej: Paweł Grabowski, Henryk Bryzek, Andrzej Kretek)

Kolegium Sędziów:

 • Henryk Kornaś - Przewodniczący
 • Zygmunt Janoszka - V-ce Przewodniczący ds. Organizacyjnych
 • Jacek Klica - V-ce Przewodniczący ds.Szkolenia
 • Grzegorz Muszczak - Sekretarz
 • Jakub Kołodziejczyk - Referent ds. Szkolenia
 • Piotr Lasyk - Referent ds. Kard młodzieży
 • Leszek Osial - Referent ds. Finansowych
 • Piotr Smaczny - Referent ds. Obserwacji
 • Sławomir Sobiesiak - Referent Obsady
 • Waldemar Sobotka - II Referent Obsady
 • Franciszek Zięba - Referent ds. Dyscypliny
Komisja Rewizyjna Podokręgu Bytom 2012
Komisja Rewizyjna Podokręgu Bytom 2012

(Stoja od lewej: Jacek Klica, Grzegorz Muszczak, Piotr Smaczny, Zygmunt Janoszka, Franciszek Zięba, Henryk Kornaś, Jakub Kołodziejczyk, Waldemar Sobotka, Leszek Osial, Piotr Lasyk)

Kolegium Sędziów realizuje swe cele i zadania poprzez:

 • Prowadzenie dokumentacji osobowej sędziów.
 • Występowanie z wnioskami do Zarządu Podokręgu o zatwierdzenie listy sędziów do prowadzenia zawodów na szczeblu podokręgu jak również obserwatorów zawodów piłkarskich.
 • Zapewnienie obsady Sędziowskiej do prowadzenia zawodów piłki nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek tj. podokręgu, okręgu oraz szczebla centralnego.
 • Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród sędziów.
 • Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów oraz prowadzenia szkoleń w klubach piłkarskich.

Aktualny stan sędziów – 163 sędziów rzeczywistych, 21 próbnych.

 • 1 sędzia II Ligi
 • 2 sędziów III Ligi
 • 3 sędzi IV Ligi
 • 6 sędziów V Ligi
 • 1 sędzina Ekstraliga Kobiet.

Pozostali sędziowie prowadzą zawody na szczeblu Podokręgu Bytom wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Podokręg, oraz są asystentami na wyższych szczeblach Okręgu.