Historia cz.15

Dnia 16.04.2012 odbyło się ,,Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze” Podokręgu Bytom Śl. ZPN na którym wybrano nowe władze w składzie :

 • Bartyla Damian
 • Budzisz Piotr
 • Chałat Ireneusz
 • Gambiec Czesław (zmarł 23.03.2013)
 • Kornaś Henryk
 • Maligłowka Artur
 • Matejczyk Eugeniusz
 • Pakos Jerzy
 • Rakoczy Julian
 • Seweryn Krzysztof – Prezes Podokręgu Bytom
 • Wyszyński Tomasz
 • Zorzycki Piotr

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz odbytym 15.05.2012r. ukonstytuował się Zarząd Podokręgu Bytom Śl. ZPN w składzie :

 • Krzysztof Seweryn - Prezes
 • Julian Rakoczy - Wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Jerzy Pakos - Wiceprezes ds. finansowych
 • Ireneusz Hałas - Sekretarz
 • Eugeniusz Matejczyk - Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny.
 • Artur Maligłówka - Przewodniczący Wydziału Szkolenia
 • Henryk Kornaś - Przewodniczący Kolegium Sędziów
 • Damian Bartyla - Współpraca z Samorządami
 • Piotr Budzisz - Pozyskiwanie środków finansowych i inf.
 • Czesław Gambiec - Komisja ds. Licencji Klubowych, Współpraca z Klubami Sportowymi, Ludowymi Klubami Sportowymi
 • Piotr Zorzycki - Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
 • Tomasz Wyszyński Współpraca z klubami i LKS-ami
Zarząd Podokręgu Bytom 2012
Zarząd Podokręgu Bytom 2012

(Górny rząd Stoją od Lewej: Czesław Gambiec, Henryk Kornaś, Piotr Budzisz, Artur Maligłówka, Piotr
Zorzycki, Eugeniusz Matejczyk, Tomasz Wyszyński, Julian Rakoczy, Krzysztof Seweryn, Ireneusz Chałat)

Zarząd Podokręgu Bytom (2012 r.)

Zarząd jest organem władzy podokręgu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów Klubów Sportowych. Zarząd składa się z 12 członków w tym prezesa, który odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu oraz:

 • zarządza majątkiem i funduszami podokręgu
 • zwołuje walne Zebranie Delegatów
 • zatwierdza zmiany wewnątrz struktur podokręgu
 • kieruje całokształtem działalności podokręgu
 • uchwala plany działalności i plany finansowe

Ponadto członkowie Zarządu Podokręgu Bytom

 • współpracują z Klubami Sportowymi i Ludowymi Klubami Sportowymi
 • wykonują inne obowiązki nakładane bezpośrednio przez Prezesa Podokręgu Bytom, Prezydium Zarządu względnie Zarząd Podokręgu Bytom.