Historia cz.6

Funkcjonowanie Podokręgu w latach 1975 -2001

W wyniku kolejnej zmiany administracyjnej dokonanej w naszym kraju w 1975 roku, zmniejszył się obszar działalności podokręgu, który obejmował do 1975 roku. Z Podokręgu Bytom Śląskiego Związku Piłki Nożnej odłączony został powiat lubliniecki, co znacznie przyczyniło się do uszczuplenia liczby klubów sportowych zrzeszonych w Podokręgu Bytom.

Wówczas podokręg zrzeszał 44 kluby i Ludowe Zespoły Sportowe. W rozgrywkach brało udział 136 drużyn biorących udział w rozgrywkach piłkarskich, a zarejestrowanych zawodników było 2356. Podokręg Bytom opuściły znane kluby sportowe, w których drużyny uczestniczyły w rozgrywkach ,, A” i ,,B” klasy. Były to między innymi takie kluby jak: Sparta Lubliniec, Śląsk Koszęcin, Start Dobrodzień, LZS Babienica, Jedność Boronów, Unia Kalety.

Prezesi w latach 1975 – 2001

Prezesami Podokręgu Bytom Śląskiego Związku Piłki Nożnej byli :

 • Emil Skupiński – 1976 -1984
 • Paweł Jenderek – 1985 – 1989
 • Józef Szreter – 1990- 28.04.1997 (rezygnacja z powodu stanu zdrowia)
 • Józef Komandzik – 28.04.1997 – 26.06.2006 (rezygnacja)

Przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom byli:

 • Stanisław Łotuszka – 1974- 20.04.1980
 • Wacław Kruczkowski – 20.04.1980 – 1984
 • Roman Szumilas – 1985 – 3.02.1985
 • Franciszek Krawczyk – 8.02.1989 – 10.05.1989
 • Julian Rakoczy – 2.10.1989 – 10.05.2004
 • Henryk Kornaś – 10.05.2004 do nadal

Są zdarzenia w historii ludzi, narodów, państw, które jak słupy milowe wyznaczają osiągnięcia lub porażki i wpisują się do kart dziejów. Specyficznym rodzajem tych zjawiska są ,, Jubileusze”. Jubileuszowe święta działalności Podokręgu Bytom, były ważnymi wydarzeniami w życiu społeczności piłkarskiej. Były one okazją do wspomnień, refleksji, oceny dotychczasowych sukcesów i osiągnięć a także do zastanowienia się nad przyszłością. Historię Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Bytom tworzyli wspaniali piłkarze, wielcy trenerzy, znakomici sędziowie, a także ogromna rzesza wiernych i bez reszty oddanych działaczy piłkarskich.

Do najbardziej zasłużonych działaczy, którym na sercu leżało dobro piłki nożnej należeli: Bekus Paweł, Bialik Antoni, Biel Tadeusz, Bryzek Henryk, Broda Józef, Grabowski Paweł, Gulba Eugeniusz, Grabowski Grzegorz, Hajda Henryk, Henke Zdzisław, Feliks Ignacy, Ferda Grzegorz, Igieliński Jerzy, Jaroszowicz Piotr, Jersz Jerzy, Judas Grzegorz, Jamrozy Bolesław, Kluba Gerard, Kłoczko Władysław, Komandzik Józef, Konieczko Józef, Kot Józef, Król Józef, Krok Engelbert, Krzyżanowski Henryk, Kościelny Józef, Kożuch Zbigniew, Lesz Joachim, Matejczyk Eugeniusz, Markusik Józef, Niedbała Józef, Peszke Henryk, Piątek Ludwig, Pyka Henryk, Pawlicki Waldemar, Podhajecki Zbigniew, Świątek Wiktor, Serweryn Krzysztof, Rakoczy Julian, Richter Andrzej, Skotnicki Bolesław, Szreter Józef, Szreter Antoni, Wieczorek Tadeusz, Zorzycki Piotr.

Henryk KarnaśHenryk Kornaś urodził się 7.04.1941r. na pięknej ziemi krakowskiej w Tymowej, powiat Brzesko. Będąc studentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, 15.12.1962 zostaje sędzią próbnym piłki nożnej. Uprawnienia sędziego rzeczywistego uzyskuje 17.02.1965 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczyna pracę w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Bytomiu i wówczas rozpoczyna działalność w Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N.

Szybko daję się poznać jako dobry sędzia, dlatego wówczas uzyskuje uprawnienia sędziego III Ligi jak również asystenta liniowego szczebla centralnego I i II Ligi. W długoletniej karierze sędziowskiej przeprowadził przeszło 1800 zawodów wszystkich szczebli rozgrywkowych oraz dokonał przeszło 320 egzaminów praktycznych na boisku jako obserwator (kwalifikator) w tym także na szczeblu centralnym. Oprócz sędziowania włącza się także w działalność Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N, zostaje Członkiem Zarządu Kolegium Sędziów pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego. Od maja 2004r. pełni funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N. Funkcję tę sprawuje do chwili obecnej.

21 marca 1988r. zostaje ,, Sędzią Honorowym”. za usługi w działalności sportowej zostaje odznaczony: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką Honorową Podokręgu Bytom. Otrzymuje również najważniejsze dla sportowca jak i sędziego odznaczenie Srebrną Odznaką ,,Za Zasługi Dla Sportu” z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Krzysztof SewerynKrzysztof Seweryn urodził się 16 marca 1957r. w Piekarach Śląskich. Od najmłodszych lat uprawiał rożne dyscypliny sportu, lecz największą jego pasją była piłka nożna. Treningi piłkarskie rozpoczął w Olimpii Piekary Śląskie. Po krótkiej przygodzie w drużynach młodzieżowych awansuje do drużyny seniorów. Następnie grał w Czarnych Kozłowa Góra i Montomet Piekary Śląskie.

Jako czynny zawodnik kończy studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, uzyskując uprawnienia trenera I klasy, co pozwala mu prowadzić szkolenie zespołów piłkarskich. Jako trener pracował w takich klubach jak :

 • LKS Orzeł Nakło Śląskie
 • GKS Czarni Bytom
 • GKS Szombierki Bytom (I i II Liga)
 • Olimpia Piekary Śląskie

W 1996 roku rozpoczyna działalność społeczną w Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N w Wydziale Szkolenia a następnie na długie lata zostaje jego przewodniczącym. W 2006 roku zostaje wybrany Prezesem Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N funkcję tę sprawuje do chwili obecnej.Za zasługi w działalności sportowej został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej, Złotą Odznaką Honorową Podokręgu Bytom.

Otrzymuje również srebrną Odznakę ,,Za Zasługi Dla Sportu” nadaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Oprócz działalności sportowej jest także długoletnim działaczem samorządowym, pełniąc obecnie funkcje Przewodniczącego Rady Miasta Piekar Śląskich. W 2012 roku zostaje wybrany do Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej wchodząc w skład jego prezydium.