Historia cz.17

Wydział Gier i Dyscypliny:

 • Eugeniusz Matejczyk - Przewodniczący
 • Adam Mysiak - Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Kaznowski - Sekretarz
 • Wojciech Garbaciak - Weryfikator klasy ,,B”
 • Waldemar Pawlicki - Weryfikator klasy ,,A”
 • Wojciech Bomba - Weryfikator Trampkarzy
 • Alojzy Judas - Weryfikator Juniorów

Bardzo ważne ogniwo w strukturze związku stanowi Wydział Gier i Dyscypliny, który tworzony jest z wyborem nowych władz podokręgu. Wydział ten jest organem wykonawczym Podokręgu Bytom do prowadzenia rozgrywek w podokręgu. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków tj. weryfikatorów rozgrywek, powołuje zarząd podokręgu.

Do kompetencji Wydziału Gier i Dyscypliny należą:

 • Prowadzenia rozgrywek wszystkich szczebli będących w gestii podokręgu
 • Uprawniania zawodników do poszczególnych klas rozgrywkowych
 • Opracowaniu terminarza rozgrywek
 • Przyjmowania i rozpatrywania protestów
 • Nakładanie kar zarówno na zawodników jak i na kluby piłkarskie

Wydział Szkolenia:

 • Artur Maligłówka - Przewodniczący
 • Eugeniusz Karwat - Sekretarz
 • Piotr Wacławik - Członek
 • Grzegorz Warcaba - Członek
 • Jan Górski - Koordynator

Kolejnym ważnym organem działający w strukturach Podokręgu Bytom powołanym przez Zarząd Podokręgu jest Wydział Szkolenia.

Do kompetencji Wydziału Szkolenia należy:

 • powoływanie kadry młodzieżowej do reprezentowania podokręgu, biorących udział w rozgrywkach pomiędzy podokręgami jak również w różnego rodzaju turniejach
 • pomoc oraz ocena pracy szkoleniowej w klubach
 • organizacji narad o tematyce szkoleniowej
 • realizacji ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej i Śląski Związek Piłki Nożnej głównych kierunków oraz wytycznych szkolenia w piłce nożnej.

Celem działania Podokręgu Bytom Śl. Z.P.N jest prowadzenie rozgrywek klasy ,,A” i klasy ,,B” – seniorów, juniorów, trampkarzy i o Puchar Polski na szczeblu podokręgu. Do najważniejszych zadań poszczególnych struktur Podokręgu Bytom należą :

 • Kolegium Sędziów – obsada zawodów
 • Wydział Gier i Dyscypliny – prowadzenie rozgrywek
 • Wydział Szkolenia – prowadzenie szkolenia trenerów.

Zmiany organizacyjne Podokregu Bytom

W drugim półroczu 2013 roku nastąpiły zmiany organizacyjne i osobowe w działalności Podokregu Bytom Śl.ZPN wynikające ze statutu Ślaskiego Związku Piłki Nożnej oraz z uchwał Zarządu Podokręgu Bytom.

Obecne władze Podokręgu Bytom Śl.ZPN:

Zarząd

 1. Krzysztof Seweryn Prezes
 2. Julian Rakoczy Wiceprezes d/s organizacyjnych, Sekretarz
 3. Jerzy Pakos Wiceprezes d/s finansowych
 4. Ireneusz Chałat Współpraca z klubami Śl.ZPN
 5. Damian Bartyla Współpraca z samorządami
 6. Piotr Budzisz Informatyzacja, pozyskiwanie sponsorów
 7. Henryk Kornaś Przewodniczący Kolegium Sędziów
 8. Artur Maligłówka Przewodniczący Wydziału Szkolenia
 9. Eugeniusz Matejczyk Przewodniczący Wydzialu Gier
 10. Tomasz Wyszyński Współpraca z Zarządem Wojewódzkim LZS
 11. Piotr Zorzycki Przewodniczący Komisji Odznaczeń