Komunikaty

informacja o konsultacjach dziewczyn

11/05/2021 16:39

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Bytom - Wydział Szkolenia informuje wszystkie kluby wchodzące w skład Podokręgu Bytom, które posiadają w swoich drużynach zawodniczki – dziewczynki  w rocznikach 2008/2009 oraz 2010/2011, że w dniu 15.05.2021 o godzinie 9:30 na stadionie Unii Strzybnica odbędą się pierwsze konsultacje do nowo powstałych dziewczęcych Kadr Podokręgu Bytom

Wydział Szkolenia Podokręgu Bytom pragnie dodać, że pośród uczestniczek pierwszych i kolejnych konsultacji zostanie wyłoniona grupa piłkarek, która utworzy Kadrę Podokręgu Bytom w poszczególnych rocznikach.

W związku z czym prosimy kluby i trenerów pracujących z w/w rocznikiem o zaangażowanie i umożliwienie swoim najlepiej rokującym zawodniczkom zaprezentowania się na konsultacjach Trenerom Wydziału Szkolenia Podokręgu Bytom.

Prosimy również przekazać rodzicom zawodniczek, które wezmą udział w konsultacjach, że na konsultacje przyjeżdżają ubrane w własny sprzęt treningowy, a korzystanie z szatni będzie ograniczone ze względu na wymogi sanitarne.