Podokręg

Kluby rozliczające sędziów - stan na 01.09.2023

5/09/2023 07:01

Prosimy o zapoznanie się z wykazem klubów rozliczających delegacje sędziowskie przez Śl. ZPN - stan na 01-09-2023