Podokręg

Życzenia Świąteczno- Noworoczne.

25/12/2023 18:01

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2024 w imieniu Prezydium Podokręgu Bytom życzy Prezes Podokręgu Bytom Tomasz Wyszyński.