Komisja Szkolenia

21/05/2021 18:06

Konsultacje do Kadry Podokręgu Bytom Dziewczyn

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Bytom - Wydział Szkolenia informuje wszystkie kluby wchodzące w skład Podokręgu Bytom, które posiadają w swoich drużynach zawodniczki – dziewczynki w rocznikach 2008/2009 oraz 2010/2011 że w dniu 28.05.2021 o godzinie 16:00 (zbiórka 15:45) na stadionie Unii Strzybnica odbędą się drugie konsultacje do nowo powstałych dziewczęcych Kadr Podokręgu Bytom
19/05/2021 08:46

KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIA. REJESTRACJA NA WARSZTATY W DNIU 24.05.2021

Komisja Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w dniu 24.05.2021 r. odbędą się warsztaty w trybie online dla trenerów z Podokręgu Bytom na temat: „Tworzenie środowiska treningu”.
11/05/2021 16:39

informacja o konsultacjach dziewczyn

Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Bytom - Wydział Szkolenia informuje wszystkie kluby wchodzące w skład Podokręgu Bytom, które posiadają w swoich drużynach zawodniczki – dziewczynki w rocznikach 2008/2009 oraz 2010/2011, że w dniu 15.05.2021 o godzinie 9:30 na stadionie Unii Strzybnica odbędą się pierwsze konsultacje do nowo powstałych dziewczęcych Kadr Podokręgu Bytom Wydział Szkolenia Podokręgu Bytom pragnie dodać, że pośród uczestniczek pierwszych i kolejnych konsultacji zostanie wyłoniona grupa piłkarek, która utworzy Kadrę Podokręgu Bytom w poszczególnych rocznikach. W związku z czym prosimy kluby i trenerów pracujących z w/w rocznikiem o zaangażowanie i umożliwienie swoim najlepiej rokującym zawodniczkom zaprezentowania się na konsultacjach Trenerom Wydziału Szkolenia Podokręgu Bytom. Prosimy również przekazać rodzicom zawodniczek, które wezmą udział w konsultacjach, że na konsultacje przyjeżdżają ubrane w własny sprzęt treningowy, a korzystanie z szatni będzie ograniczone ze względu na wymogi sanitarne.
21/04/2021 11:22

Czas na dokończenie Dni Talentów w ramach Śląskiej Akademii Piłkarskiej

Po przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z zagrożeniem epidemicznym młodzież wraca na boiska. W związku z tym odmrażamy również nabór do Śląskiej Akademii Piłkarskiej, współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
16/03/2021 11:11

Nabór dzieci do Śląskiej Akademii Piłkarskiej dla wyrównywania szans piłkarskiego rozwoju w Podokręgach

W ramach opracowanego przez Śląski Związek Piłki Nożnej programu szkolenia zawodników i zawodniczek w kategorii wiekowej U11 w Podokręgach rozpoczynamy nabór dzieci do poszczególnych ośrodków.
8/03/2021 15:01

KOMUNIKAT KOMISJI SZKOLENIA. REJESTRACJA NA WARSZTATY W DNIU 15.03.2021

Komisja Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w dniu 15.03.2021 r. odbędą się warsztaty w trybie online dla trenerów z Podokręgu Bytom na temat: „Rozumienie gry”.